Our Services

Vi erbjuder flera tjänster på en trädgård- eller gård skala som vårt verksamhet. Mer information om våra services se nedan.

 • Verktygsslipning
 • Äppelträdsbeskärning & Fruktodling underhåll
 • Mus- och råttbekämpning
 • Permakultur och Agroforestry Consulting / träning Permakultur
 • Orchard Consulting
 • Omställning / transition sessioner
 • Natural byggnadsråd (bygga med cob och strawbale)
 • Stuga service
 • Träskyltar

Vi kan justera alla våra tjänster för att passa ett specifikt behov du har.

 

Verktygsslipning

Vi slipar alla typer av verktyg knivar, saxar, lie, yxor till gräsklipparbladen. Vi våtslipar verktyg med professionell Tormek slipning till ett knivskarp resultat.

Till skillnad från slipmetoder där man snabbt drar kniven genom en knivslip eller skärper kniven genom att använda ett bryne, kan vi med Tormeks knivjiggar återställa knivbladet till dess ursprungliga och optimala eggvinkel. Vi slipar eller brynar alltså inte bara på den yttersta spetsen av eggen, som sker vid bryning på brynstenar eller med skärpstål, då man successivt och oavsiktligt ökar eggvinkeln.

Lämna in hos Gillberga Njordstorp Permakultur Gård eller när vi är på Reko-ringar.

Priserna sax, kniv, yxa, sekatör och skölp inkl. moms (via Swish / kontant):

 • Slipning av 1, 99 kr
 • Slipning av 2, 160 kr
 • Mer, per styck 70 kr

För prisförfrågan för skär och andra verktyg …

Contact Us

Pruning and orchard maintenance

Tree pruning helps to improve your garden or orchard by addressing architectural tree care issues such as yield, safety, structural integrity, shape and appearance. Tree pruning services performed by us enhance the natural beauty of your trees and shrubs and help you preserve the strength, erection and seasonal character they add to your property. We also offer restoration services when your fruit trees are not maintained for a long period.

Benefits of tree pruning

Tree pruning provides a variety of benefits to your trees and landscapes:

Health

Our tree pruning services include removal of diseased, broken or dead branches on old trees and young trees both for tree protection. This prevents decay-producing fungi from penetrating and infecting other areas of your tree. The removal of living branches is sometimes necessary to allow increased exposure to sunlight and air circulation inside the treetops. This also improves the yield and quality of the fruit.

Structural

Young (fruit) tree pruning, also known as developmental tree pruning, is pruning performed for structural improvement. This important procedure helps ensure that your new plantings have the desired branch architecture and structural integrity. Proper pruning of specimens when they are young reduces the risk of costly problems and the need for structural support as your landscape matures.

Appearance and restoration

Tree pruning for appearance and restoration is a prerequisite for maximizing yields, resistance, beauty formal plantings as well as assisting with landscape maintenance. Tree pruning can protect against storm damage and the risk of falling branches.

Visual access

Increase the value of your landscape and enhance its beauty with vista tree pruning. Vista cropping creates visual access to cottages, lakes, valleys or other picturesque views, while maintaining privacy where desired.

We can give you a quote via email or call us for a tree or shrub pruning consultation. Send us your details and number of trees you want pruned. Also describe the condition or ongoing maintenance of the trees.

Contact Us

Goodnature mouse and rat control

Våra fällor skiljer sig lite från andra skadedjursfällor, eftersom de använder CO2-gas som gör att fällan kan återställas automatiskt. De var världens första som fungerar som den här fällan.

Allt börjar med att sniffa. Ett av de mest kritiska stegen i hela fångstprocessen är att tillhandahålla en lockbete som ditt måldjur älskar lukten av. Om locket i din fälla inte luktar friskt kommer du inte att trumma upp något intresse (oavsett hur bra fällan är!). En specialiserad långtidslock ar utvecklat som, när den används i vår automatiska lockpump (ALP), kan spridas konsekvent under en period av sex månader.

Eftersom det ständigt driver ut det nya betet betyder det att fällan alltid luktar gott för ditt skadedjur.

Our control products

Cottage maintenance service

We perform maintenance of:

 • Maintenance of the garden
 • Cutting grass
 • Hedge trimming
 • Winter frost / heating of cottage service
 • Cleaning of cottage

More information call or contact us.

Contact details
njordstorp gård