Vi står på Grön Ko under Skördefest på Värmlandsnäs den 3-4 september

Välkommen till oss på  Skördefesten den 3 och 4 september 2022. Grön Ko finns i Värmlandsbro placerade direkt längs E45. Här är flera lokala producenter med stor variation av produkter.

Gästspel av bandet Timmie four, som på lördagen kommer att spela kl 13-14.

Hjärtligt Välkomna till oss! och flera producenter

Skördefest Värmlandsnäs 2022 njordstorp